Ponova Symbol

Vatten och avlopp

VA

Ponova erbjuder ett komplett rörsystem för ert VA-projekt . Rörsystemet innehåller bland annat markavloppsrör i PP och PVC, dränering- och dagvattenrör, brunnar, tryckrör för både vatten och avlopp. Utöver detta erbjuder vi ett komplett sortiment för enskilt avlopp, fördröjningsmagasin, olje- och fettavskiljare, ventiler, elsvetsdetaljer, betäckningar etc.
Produkterna tillverkas efter våra nordiska förhållanden vilket innebär ett säkert val för framtiden. Självklart uppfyller sortimentet gällande normer och krav, samt även Nordic Poly Mark i förekommande fall.
Vi har ett komplett VA-lager i Lidköping och Boden som löser det mesta av ert dagliga behov. Större objekt/projekt levereras efter upprättad leveransplan.

Produkter