Ponova Symbol

Olje- och fettavskiljare

Olje- och fettavskiljare separerar effektivt det man inte vill ha ut i spillvattennätet. Ponova marknadsför produkterna allt från till det lilla garaget till den stora tvätthallen. Samtliga produkter är CE-märkta och uppfyller gällande krav enligt EN-1825 (fettavskiljare) och EN-858 (oljeavskiljare).