Ponova Symbol

Linjeavvattning

Linjeavvattning är ett effektivt sätt att ta samla upp dagvatten på. Vi på Ponova har markrännor anpassade för bland annat gång- och cykeltrafik, parkeringsgarage till stora områden med större belastningar. Med rätt val av ränna har vägar, hus och övrig bebyggelse stora möjligheter att klara sig från skador och översvämningar orsakade av höga vattenflöden.