Ponova Symbol

Betäckningar

Ponova marknadsför och lagerlägger betäckningar för alla typer av brunnar, både för plast- och betongbrunnar. Betäckningar är tillverkade av gjutjärn och segjärn, men även av plast. Betäckningarna finns i olika belastningsklasser beroende på om de är placerade i grönytor, trafikerade områden eller i riktigt tunga miljöer som flygplatser eller hamnar. Alla betäckningar uppfyller gällande norm.