Ponova Symbol

Dränering

Ponova marknadsför och säljer traditionell dräneringsslang för täckdikning av jordbruksmark samt dubbelväggiga dräneringsrör i raka längder för hus- och vägdränering. 

De dubbelväggiga dräneringsrören finns i dimensionsregistret 110-1000mm i tre olika slitsutföranden, hel, del eller toppslits, beroende på användningsområde.