Ponova Symbol

Enskilt avlopp

I de fall då man inte har kommunalt avlopp så kan enskilt avlopp vara en lösning. Ponova marknadsför ett brett utbud av produkter som är anpassade för olika situationer. Exempel på produkter inom segmentet enskilt avlopp är: 

  • Slamavskiljare 
  • Minireningsverk 
  • Slutna tankar 
  • Pumpstationer