Ponova Symbol

VA-armaturer

Ponova marknadsför och lagerlägger servis- och slussventiler tillsammans med både teleskopgarnityr och betäckningar. Sortimentet består av ventiler av både metall och plast och innefattar även bland annat brand- och spolposter, vridspjällsventiler, skjutspjällsventiler och avluftningventiler.