geomembran
geomembran

Geosynteter

Geosynteter är en samlingsbenämning för produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar jordens egenskaper. Exempel på geosynteter är geotextil, geonät och geomembran.

Geotextil 1

Geotextil

Geotextilier eller fiberdukar är ett samlingsnamn för dukar som används inom bygg- och anläggningsbranschen. Geotextiler finns som nålfiltad eller vävd. Den vanligaste typen i Norden är nålfiltad fiberduk av polypropen (PP).

Det vanligaste användningsområdet för geotextilier är som seperationsduk mellan terrass och överbyggnadslagren.

Vill man förbättra jordens bärighet skall en vävd geotexil användas då en nålfiltad geotextil inte har egenskaperna som krävs.

Ponova lagerhåller både nålfiltade- och vävda geotextiler. Alla nålfiltade geotextiler som Ponova lagerför är godkända enligt NorGeoSpec 2012 i klasserna N1-N5.

Geonät

Geonät

Funktionen med ett geonät är att armera överbyggnadsmaterialet i till exempel en väg eller parkeringsyta. Detta fungerar på liknade sätt som hur en stålarmering armerar en betongkonstruktion. Med hjälp av geonätet får konstruktioner ökad livslängd, oregelbundna sättningar utjämnas och bärigheten ökar.

Beroende på vad geonäten skall användas till så är utformning av geonätet samt plasttypen lite olika, till exempel beroende på stenstorlek, livslängd och belastning. Näten finns i två typer, enaxiala och tvåaxiala. Enaxiella nät är tillverkade av polyester (PET) eller högdensitetspolyeten (HDPE) och tvåaxiella nät i polypropen (PP) eller polyester (PET).

geomembran 1

Geomembran

Geomembran är ett samlingsnamn för syntetiska tätskikt, till exempel gummi-, plast- och lergeomembran.

Plastmembraner finns i många olika sorter, till exempel HDPE, LDPE, PP. När man talar om gummimembraner är det nästan uteslutande EPDM-duk man talar om. Vilket membran man skall använda sig av beror på vilken applikation det skall användas till. Vissa membraner är mer resistenta mot föroreningar medans andra har bättre egenskaper såsom friktion och töjbarhet.

Användningsområdena för geomembraner är många men till exempel används de för skyddande av grundvatten, deponitätning och till olika typer av dammar.

Utöver själva membranet erbjuder Ponova även andra produkter såsom skyddsgeotextil och dränmattor, produkter som ofta används i samband med geomembrantätningar.

Utöver materialleverans så erbjuder Ponova installation, svetsning och vulkning av samtliga produkter i membransortimentet.