Ponova Symbol

Geosynteter

Geosynteter är en samlingsbenämning för produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar jordens egenskaper. Vi har ett komplett sortiment av geotextil, geomembran, geonät, dräneringsmattor och bentonit.

Vi har stora kunskap och lång erfarenhet kring geosynteter och vi hjälper till med allt från beräkningar, produktval, leverans och installation.

Produkter