Ponova Symbol

Geotextil

Geotextilier eller fiberdukar är ett samlingsnamn för dukar som används inom bygg- och anläggningsbranschen. Geotextiler finns som nålfiltad eller vävd. Den vanligaste typen i Norden är nålfiltad fiberduk av polypropen (PP).

Det vanligaste användningsområdet för geotextilier är som seperationsduk mellan terrass och överbyggnadslagren. Fiberdukens funktion är att förhindra två olika material från att blandas ihop vid mekanisk belastning. Syftet är att bibehålla egenskaperna hos det materialet som installeras ovanpå duken.  

I Sverige (och Norge, Finland och Estland) använder vi oss av dukar certifierade enligt NorGeoSpec

Vill man förbättra jordens bärighet skall en vävd geotexil användas då en nålfiltad geotextil inte har egenskaperna som krävs.

Ponova lagerhåller både nålfiltade- och vävda geotextiler. Alla nålfiltade geotextiler som Ponova lagerför är godkända enligt NorGeoSpec 2012 i klasserna N1-N5.