Ponova Symbol

Geonät

Funktionen med ett geonät är att armera överbyggnadsmaterialet i till exempel en väg eller parkeringsyta. Detta fungerar på liknade sätt som hur en stålarmering armerar en betongkonstruktion. Med hjälp av geonätet får konstruktioner ökad livslängd, oregelbundna sättningar utjämnas och bärigheten ökar.

Beroende på vad geonäten skall användas till så är utformning av geonätet samt plasttypen lite olika, till exempel beroende på stenstorlek, livslängd och belastning. Näten finns i två typer, enaxiala och tvåaxiala. Enaxiella nät är tillverkade av polyester (PET) eller högdensitetspolyeten (HDPE) och tvåaxiella nät i polypropen (PP) eller polyester (PET).

 

Det som skiljer olika geonät åt är tillverkningsmetod och vilken typ av plast de är gjorda av. Vid byggnation av temporära byggvägar, parkeringsytor, vägar över lera/svag undergrund ska polypropen-nät användas. Skall man bygga en mur eller under en hög vägbank med pålar skall det vara polyester-nät. 

Geonätet förstärker den ovanliggande jorden genom dess förmåga överföra krafter från jorden till geonätet via förkilning av material och friktion. 

Målet är att ta upp så stora krafter som möjligt vid liten töjning.