Ponova Symbol

Dräneringsmatta

Dräneringslagret skall avleda vatten från nederbörd och snösmältning och därmed minska vattentrycket mot tätskiktet. Kravet på dräneringen är att klara av de vattenmängder som infiltrerat från växt- och skyddsskiktet.

Historiskt har man främst använt sig av dräneringsgrus. Ofta är det bättre att istället för grus använda sig av dräneringsmatta ovanpå tätskiktet. Dräneringskapaciteten på en dräneringsmatta är ofta mångfaldig (upp till tio gånger) till dräneringsgrus och det är också ekonomiskt fördelaktigare. Dräneringsmattan fungerar också bra som skydd för tätskiktet. 

En annan väsentlig fördel med dräneringsmattan är att den gör läggningen av skyddsskikt betydligt snabbare. 

Ponova lagerhåller ett komplett sortiment av dräneringsmattor.