Ponova Symbol

Geomembran

Geomembran är ett samlingsnamn för syntetiska tätskikt, till exempel gummi-, plast- och lergeomembran.

Tätskiktets funktion är att skapa vattentäta lager mellan olika jordskikt. Plastmembraner finns i många olika sorter, till exempel HDPE, LDPE, PP. När man talar om gummimembraner är det nästan uteslutande EPDM-duk man talar om. Vilket membran man skall använda sig av beror på vilken applikation det skall användas till. Vissa membraner är mer resistenta mot föroreningar medans andra har bättre egenskaper såsom friktion och töjbarhet.

Användningsområdena för geomembraner är många men till exempel används de för skyddande av grundvatten, deponitätning och till olika typer av dammar.

Utöver själva membranet erbjuder Ponova även andra produkter såsom skyddsgeotextil och dränmattor, produkter som ofta används i samband med geomembrantätningar.

De olika sorters geomembran som finns är: 

  • HDPE – hög kemikalie- och åldersbeständighet  
  • LDPE – mjukare än HDPE och således inte lika hög kemikalie- och åldersbeständighet 
  • FPP – flexibelt membran med god kemikalie- och åldersbeständighet 
  • EPDM – gummiduk med hög töjbarhet och UV-beständighet. Känslig mot petroleumprodukter 
  • Bentonitduk (GCL) – lermembran som används istället för naturlig lera 
  • BES – bentonitblandat stenmjöl. Används för att täta rörgravar eller för att skapa barriärer under deponier

Utöver materialleverans så erbjuder Ponova installation, svetsning och vulkning av samtliga produkter i membransortimentet.