Ponova Symbol

Faktura Faktura via mail till invoice@ponova.se Mailet ska innehålla EN (1) PDF per faktura inklusive ev. underlag och endast en faktura per mail. e-faktura För er som kan skicka elektroniska fakturor. GLN: 7365590041820 Fakturafrågor ställs till ekonomi@ponova.se Faktura skall ställas ut med minst 30 dagar netto och alltid märkas med ordernummer och beställarens namn. Faktura … Läs mer

Novacor 68 och Novacor 125 kan tillverkas som valvbågar. Med en valvbåge kan vattendragets naturliga botten bibehållas, vilket främjar fiskar och andra vattenlevande organismer. Vi tillverkar dessa i dimensioner upp till 3600mm och de kommer i flexibla längder efter just ditt behov. Ponovas valvbågar är godkända av Trafikverket att användas i alla typer av vägar … Läs mer

Rörbroar

För rörbroar med liten överfyllnad och med spännvidder mellan 2-10 meter fungerar brotypen Novacor MP200 mycket bra. Novacor MP200 består av radiebockade korrugerade (200×55 mm) stålplåtar som skruvas samman till en enhet. Ett vanligt användningsområde är gång- och cykeltunnlar, skidtunnlar och mindre viadukter över enskilda vägar. Rörbroar fungerar också mycket bra under järnväg. Försök och studier har visat … Läs mer

Vi på Ponova har en mängd olika verktyg och tillbehör för ditt VA-projekt. Kom gärna förbi oss så berättar vi mer.

Plåtrör för vägar Spiralfalsade och korrugerade plåtrör är en produkt som är anpassade för en mängd olika applikationer. Den självlåsande falsen gör att rören på ett mycket bra sätt klarar tuff hantering, hård belastning och även stora sättningar. Rören produceras som cirkulära, lågbyggda och som valvbågar. Med en valvbåge kan vattendragens naturliga botten bibehållas, vilket … Läs mer

Ponova säljer och lagerför olika typer av cellplast och fuktskydd. Beroende på vilket användningsområde det gäller så hjälper vi dig att beräkna och ta fram rätt produkt för ert projekt.   EPS  XPS  Kantelement  Dränskiva  Fuktskyddsmatta  Radonduk 

I de fall då man inte har kommunalt avlopp så kan enskilt avlopp vara en lösning. Ponova marknadsför ett brett utbud av produkter som är anpassade för olika situationer. Exempel på produkter inom segmentet enskilt avlopp är:  Slamavskiljare  Minireningsverk  Slutna tankar  Pumpstationer 

Ponova erbjuder ett komplett sortiment av kabelskyddsrör. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

I trycksatta ledningar är det pumparna som för mediat från punkt A till punkt B.  Detta är en otroligt viktig kategori för att våra system skall fungera. Vi arbetar med de kända fabrikaten som säljs i Sverige. Inom detta område finner ni allting från enskilda pumpar till större stationer.

Ponova marknadsför och lagerlägger servis- och slussventiler tillsammans med både teleskopgarnityr och betäckningar. Sortimentet består av ventiler av både metall och plast och innefattar även bland annat brand- och spolposter, vridspjällsventiler, skjutspjällsventiler och avluftningventiler.