Vägrör plåt hc 2
Vägrör plåt
Vägrör plåt hc 2
Vägrör plåt
previous arrow
next arrow

Vägtrummor av Plåt

Spiralfalsade och korrugerade plåtrör är en produkt som är anpassade för en mängd olika applikationer. Den självlåsande falsen gör att rören på ett mycket bra sätt klarar tuff hantering, hård belastning och även stora sättningar.

Rören produceras som cirkulära, lågbyggda och som valvbågar. Med en valvbåge kan vattendragens naturliga botten bibehållas, vilket främjar fiskar och andra vattenlevande djur.

Ponovas spiralfalsade rör erbjuds med två olika korrosionsskydd, varmförzinkat samt med en beläggning av trenchcoatfilm, vilket är ett skikt av polytenplast (PEH). Rören med trenchcoatfilm klarar de tuffaste tänkbara kraven, både gällande hållfasthet och livslängd.

Ponovas spiralfalsade vägtrummor är godkända av Trafikverket att användas i alla typer av vägar samt uppfyller alla övriga gällande standarder.

Spiralfalsade vägtrummor av plåt har ett mycket stort användningsområde, nedan visas några exempel.

  • Vägbyggen
  • Skyddskulvert
  • Gång- och transporttunnlar
  • Dagvattenledning
  • Olika typer av brunnar 
  • Dagvattenmagasin
  • Ventilationsanläggningar
  • Olika typer av förvaringstankar
  • Stolpfundament
  • Gjutformar etc.

Ponovas spiralfalsade vägtrummor tillverkas i dimensioner från 300 mm till 3600 mm. Som standard tillverkas rören upp till 12m, men Ponova anpassar självklart rörens längd efter beställarens önskemål. Rör levereras med fördel i hela längder, men kan skarvas samman med olika typer av kopplingar.

Vägrör plåt tc 2