Ponova Symbol

Vägtrummor av plåt, Novacor 68 & Novacor 125

Novacor 68 och Novacor 125 är våra spiralfalsade och korrugerade vägtrummor som är anpassade för en mängd olika applikationer. Den självlåsande falsen gör att rören på ett mycket bra sätt klarar tuff hantering, hård belastning och även stora sättningar.

Novacor 68 tillverkar i dimensionerna 300-1000mm och Novacor 125 i dimensionerna 1000-3600mm och de kommer i flexibla längder efter just ditt behov. Vägtrummorna produceras som cirkulära, lågbyggda och som valvbågar. Med en valvbåge kan vattendragens naturliga botten bibehållas, vilket främjar fiskar och andra vattenlevande djur.

Ponovas spiralfalsade vägtrummor är godkända av Trafikverket att användas i alla typer av vägar samt uppfyller alla övriga gällande standarder.

Olika korrosionsskydd

Ponovas spiralfalsade vägtrummor erbjuds med två olika korrosionsskydd, varmförzinkat samt med en beläggning av polyetenplast (PEH). Rören med polyetenplast klarar de tuffaste tänkbara kraven, både gällande hållfasthet och livslängd.