Vägtrummor av Plast

Ponovas vägrör i plast är konstruerade med en korrugerad utsida och en slät insida Den korrugerade utsidan ger röret dess styrka samtidigt som den släta insidan ger minimal friktion. Denna typ av rör benämns även som dubbelväggigt rör i tekniska kravbeskrivningar.

Rörets utformning leder till att man i standardutförande uppnår en ringstyvhet om 8 kPa (SN8). Rören uppfyller samtliga krav i AMA Anläggning och är godkända enligt Nordic Poly Mark.

Produkten är speciellt anpassad till det nordiska klimatet där låga temperaturer råder under stora delar av året.

vägtrumma plast

Tillverkning

Ponovas rör tillverkas i enlighet med den europeiska standarden EN-13476.

Att rören uppfyller samtliga krav och normer innebär att produkten är speciellt anpassad till det nordiska klimatet där låga temperaturer råder under stora delar av året.

Ponova lagerlägger som standard vägrör av plast i diametrar från 200 mm till 1000 mm i längder av 6 och 8 meter. Vid längder om 6 meter levereras röret med en fast muff som ger ett snabbt och säkert montage i fält. Lösa packningsringar kan levereras vid efterfrågan.

På förfrågan kan Ponova även erbjuda vägrör av plast upp till 3000 mm, med kundanpassade längder.