Dränering på åker
Slider

Dränering

Ponova marknadsför och säljer traditionell dräneringsslang för täckdikning av jordbruksmark samt dubbelväggiga dräneringsrör i raka längder för hus- och vägdränering.

De dubbelväggiga dräneringsrören finns i dimensionsregistret 110-1000mm i tre olika slitsutföranden beroende på användningsområde. Tillsammans med andra produkter kan vi bland annat specialtillverka avskärande dräneringar, så kallade plastfilterdrän.

katalog foto6d