Cellplast, Fuktskydd, och Husgrund

Cellplast av EPS, kantelement, markisolering av XPS och radonduk är produkter som behövs vid ett husbygge. Pordränskivan eller fuktskyddsmatta är produkter som behövs vid fuktskydd av grunder. Ponova lagerför ett komplett sortiment av fuktskydd och grundprodukter offereras och levereras mot projekt.

Fuktskydd