VA

Ponova erbjuder ett komplett rörsystem för ert VA-projekt . Rörsystemet innehåller bland annat markavloppsrör i PP och PVC, dränering- och dagvattenrör, brunnar, tryckrör för både vatten och avlopp. Utöver detta erbjuder vi ett komplett sortiment för enskilt avlopp, fördröjningsmagasin, olje- och fettavskiljare, ventiler, elsvetsdetaljer, betäckningar etc.

Produkterna tillverkas efter våra nordiska förhållanden vilket innebär ett säkert val för framtiden. Självklart uppfyller sortimentet gällande normer och krav, samt även Nordic Poly Mark i förekommande fall.

Vi har ett komplett lager som löser det mesta av Ert dagliga behov. Större objekt/projekt levereras efter upprättad leveransplan.

nordicpolymark logo large

Markavlopp

Markavlopp

Läs mer

Dagvatten

Dagvatten

Läs mer

Dränering av åkermark

Dränering

Läs mer

Brunn d

Brunnar

Läs mer

Gatugods

Betäckningar/Gatugods

Läs mer

Tryckrör

Tryckrör

Läs mer

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Läs mer

Slussventil

VA-armatur

Läs mer

Oljeavskiljare

Avskiljare

Läs mer

Fuktskydd

Cellplast, fuktskydd och husgrund

Läs mer