Ponova Symbol

Svante Hagman Teghult

Försäljning, Göteborg

Har du behov av att magasinera, infiltrera eller på annat sätt hantera ditt dagvatten eller brandvatten, då kan vi försöka hjälpa dig att ta fram en unik lösning som uppfyller dina önskemål.
Vi jobbar både i små och stora projekt där vi levererar hela lösningar med produkter så som pumpar, styrutrustning och dimensioneringsberäkningar.
Personligen har jag 30 års erfarenhet inom VA-branschen i olika uppdrag, med fokus och egenintresse av ny teknik och helhetslösningar.