Ponova Symbol

Terre Armée

Ponova har ett samarbete med Reinforced Earth Co (Terre Armée) som är världsledande när det gäller jordarmerade stödkonstruktioner. Tillämpningarna är bland annat:

  • Stödmurar för väg och järnväg.
  • Landfästen för broar.
  • Kajanläggningar.
  • Stödmurar för krossanläggningar i gruvor.

Se Terre Armée's hemsida för mer info.