Ponova Symbol

Novabridge 380/500

Novabridge 380 och Novabridge 500 är våra största rörbroar med en korrugering på 380x140mm och 500x237mm. Dessa kan användas över motorvägar där avstånden blir stora och kan byggas med en spännvidd på 8-20 meter.

Ponovas rörbroar är godkända av Trafikverket.