Ponova Symbol

Novacor 125

Novacor 125 är vår minsta produkt inom rörbroar. Novacor 125 tillverkas med en spännvidd mellan 2-3,6 meter och är tillverkad av en spiralfalsad och korrugerad plåt med en korrugering som mäter 125x26mm. Novacor 125 är en produkt som är anpassad för en mängd olika applikationer. Den självlåsande falsen gör att rören på ett mycket bra sätt klarar tuff hantering, hård belastning och även stora sättningar.

Rören produceras cirkulära, lågbyggda och som valvbågar. Med en valvbåge kan vattendragens naturliga botten bibehållas, vilket främjar fiskar och andra vattenlevande djur.

Ponovas spiralfalsade rörbroar är godkända av Trafikverket att användas i alla typer av vägar samt uppfyller alla övriga gällande standarder.

Ponovas spiralfalsade rörbroar erbjuds med två olika korrosionsskydd, varmförzinkat samt med en beläggning av trenchcoatfilm, vilket är ett skikt av polyetenplast (PEH). Novacor 125 med trenchcoatfilm klarar de tuffaste tänkbara kraven, både gällande hållfasthet och livslängd.