Ponova Symbol

Betongfundament

Valvbågar i korrugerat stål grundläggs oftast på betongfundament. Med en valvbåge kan vattendragets naturliga botten bibehållas, vilket främjar fiskar och andra vattenlevande organismer.

Ponova levererar prefabricerade betongfundament till valvbågar vilket markant kortar byggtiderna och minskar risken för att skadligt cementslam kommer ut i vattendragen. Vi har standardfundament men kan också skräddarsy lösningar där så krävs.