Tid- och kostnadseffektivt alternativt till traditionella murlösningar
Gabion 1
Gabion kaj
Gabion montage
Gabion 1
Gabion kaj
Gabion montage
previous arrow
next arrow

Gabioner

Gabioner är ett tid- och kostnadseffektivt alternativt till traditionella murlösningar så som kallmurar och betongmurar. De har många användningsområden, bland annat som stödmurar, bullerskärmar eller erosionsskydd.

Gabionerna levereras delvis förmonterade i platta paket för att sedan monteras samman på arbetsplatsen och fyllas med sten från omgivningen.

Ponova erbjuder en mängd olika typer av storlekar och korrosionsskydd som anpassas efter miljön där Gabionerna skall stå.

Färdigfyllda Gabioner

Som komplement till de vanliga gabionerna erbjuder även Ponova gabioner som redan vid leverans till arbetsplatsen är fyllda med sten. Med hjälp av lyftoken som skickas med vid leveransen så ställs gabionerna lätt ut på sin slutgiltiga plats. I och med detta kan man tillgodoräkna en stor tidsbesparing på arbetsplatsen.

Gabionerna finns på lager i bergtäkter runt om i Sverige.

Gabionmaskinen kan även flyttas till arbetsplatsen för att minimera transporter och nyttja eventuellt stenmaterial på platsen.

Gabion färdigfylld

gabion leverans