Ponova Symbol

Brunnar är en självklar del för att ett rörsystem skall fungera under en långtid. Sortimentet innehåller spol- och rensbrunnar, tillsynsbrunnar, nedstigningsbrunnar och drän- och dagvattenbrunnar. Tillbehör såsom stigarrör, teleskoprör, anslutningsdetaljer samt betäckningar. Vid vår Prefabavdelning tillverkar vi idag ett stort antal specialanpassade brunnar, detta för att erbjuda kunden maximal funktion och ekonomi. 

Vatten och avloppp, markavlopp

Ponova erbjuder ett av marknadens bredaste system för markavlopp, både som släta rör samt strukturväggsrör (dubbelväggsrör). Samtliga fabrikat vi säljer följer de normer och regler som gäller för europeisk standard. Vi hjälper Dig som kund att ta fram rätt rör på rätt plats. Systemet innefattar även ett komplett sortiment av brunnar, övergångskopplingar och backventiler. Utöver … Läs mer

Savaq®, kapillärbevattning och fördröjning av dagvatten Savaq är ett patenterat system för underjordsbevattning. Systemet arbetar med jordens egen kapillärverkan som enda energikälla och ger därför växterna precis så mycket som växterna kräver. Systemet kan förses med både tillfört kranvatten, regnvatten eller annat ytvatten och är inte känsligt för sämre vattenkvalitet. Systemet kan också tillföras gödning … Läs mer

Sitter på en tjänst som innefattar både inköp samt försäljning, med fördel inköp. Genom åren har jag även lagt en hel del tid inom prefabricering av brunnar i plast. Både som utförare, då jag är certifierad plastsvetsare i grunden men även som bollplank i projekt där lösningar med specialanpassade brunnar krävts. Oavsett om du söker … Läs mer