Ponova Symbol

Savaq®, kapillärbevattning och fördröjning av dagvatten Savaq är ett patenterat system för underjordsbevattning. Systemet arbetar med jordens egen kapillärverkan som enda energikälla och ger därför växterna precis så mycket som växterna kräver. Systemet kan förses med både tillfört kranvatten, regnvatten eller annat ytvatten och är inte känsligt för sämre vattenkvalitet. Systemet kan också tillföras gödning … Läs mer

Dagvatten regn

Det finns inte ett projekt idag i vår bransch där ordet ”dagvatten” inte nämns på ett eller annat sätt, allt från stort till smått så är dagvatten det område där vi gemensamt behöver göra den största insatsen. Vad är dagvatten, vilka produkter behövs, vilka kunskaper är nödvändiga och vilka insatser krävs för att vi ska få ett … Läs mer

Söker du efter en hållbar lösning för din dagvattenhantering är det mig du ska kontakta. Här på företaget ansvarar jag för försäljningen av Savaq. Förutom försäljning arbetar jag också med företagets sociala medier och hemsida. Jag började på Ponova i augusti 2022. Dessförinnan arbetade jag i en kommun på en samhällsbyggnadsförvaltning. Jag älskar att gå … Läs mer