Enskilt avlopp

I de fall då man inte har kommunalt avlopp är enskilt avlopp lösningen. Ponova marknadsför ett brett utbud av produkter som är anpassade för olika situationer. Exempel på produkter inom segmentet enskilt avlopp är:

  • Slamavskiljare
  • Minireningsverk
  • Slutna tankar
  • Pumpstationer

Minireningsverken klarar hög skyddsfaktor vilket oftast gäller om man skall anlägga ett enskilt avlopp i nära anslutning till vattendrag. Kontrollera vilka krav som gäller för er kommun.

Enskilt avlopp