Regnvatten
Regnvatten
Regnvatten
Regnvatten
previous arrow
next arrow

Dagvatten

Hantering av dagvatten är idag en högprioriterad fråga där vi strävar efter att ha marknadens bredaste lösning för hantering av dagvatten. Vårt sortiment innefattar bland annat:

  • Vägrör/Vägtrummor i plåt och plast
  • Dagvattenrör i både PP och PE
  • Rörmagasin i plåt och plast
  • Dagvattenkassetter
  • Slutna tankar
  • Brunnar och betäckningar
  • Linjeavvattningsrännor
  • Savaq – LOD och bevattning

VA byggnation