Regnvatten
Slider

Dagvatten

Hantering av dagvatten är idag en högprioriterad fråga där vi strävar efter att ha marknadens bredaste lösning för hantering av dagvatten. Vårt sortiment innefattar bland annat:

  • Vägrör/Vägtrummor i plåt och plast
  • Dagvattenrör i både PP och PE
  • Rörmagasin i plåt och plast
  • Dagvattenkassetter
  • Slutna tankar
  • Brunnar och betäckningar
  • Linjeavvattningsrännor
  • Savaq – LOD och bevattning

VA byggnation